School Academic Committee  Home >> About >> School Academic Committee


Director  

  Wan Changxuan

Deputy Director  

  Xu Shenghua

Members  

  Liu Jian, Mao xiaobing, Nie Gaohui, Yang Yong, Tan Zuowen

Secretary  

  Ge Yong

   


Address:School of intormation Technology , Mailu Campus of Jiangxi University Of Finance and Economics,665 West Yuping Road,Nanchang,Jiangxi,China

Telephone:+86-791-83983890 Fax:+86-791-83983890 E_mail:sit@jxfe.edu.cn Postal Zip:330032

Copyright (c)2014 All Right Reserved by School of Information Technology, Jiangxi University of Finance and Economecs