School Degree Committee  Home >> About >> School Degree Committee


Chairman  

  Mao Xiaobing 

Vice Chairman  

  Zou Chunfa 

Members  

  Xu Shenghua, Wan Changxuan, Liu Jian

 

  Nie Gaohui, Shen Bo, Yang Yong

 

  Wan Jianxiang

Secretary  

  Zou Jun

   


Address:School of intormation Technology , Mailu Campus of Jiangxi University Of Finance and Economics,665 West Yuping Road,Nanchang,Jiangxi,China

Telephone:+86-791-83983890 Fax:+86-791-83983890 E_mail:sit@jxfe.edu.cn Postal Zip:330032

Copyright (c)2014 All Right Reserved by School of Information Technology, Jiangxi University of Finance and Economecs